Get Adobe Flash player

เลขาธิการ สพฐ.


นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เลขาธิการ กพฐ.)

ผู้อำนวยการ สพป.


นายตั้ง อสิพงษ์
ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียน


ปฏิทินปฏิบัติงาน


เว็บไซต์กลุ่มในสังกัด สพป.ฉช ๒

โรงเรียนในสังกัด

คู่มือการปฏิบัติงาน

1.กลุ่มอำนวยการ Download

2.กลุ่มนโยบายและแผน Download

3.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Download

4.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน Download

5.กลุ่มบริหารงานบุคคล Download

6.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ Download

7.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Download

8.หน่วยตรวจสอบภายใน Download

กล่องความรู้


 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 3 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 807417
เริ่มนับวันที่ 13 ธ.ค. 2555

Statistics
Today
22
Yesterday
104
This Month
3,365
Last Month
6,874
This Year
10,239
Last Year
118,128

พยากรณ์อากาศรายวัน

ราคาน้ำมัน PPT

ราคาทองคำ

new[การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒] new[สพฐ. ประกาศเรื่องนโนบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2559] new[ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C. สามัญรุ่นใหญ่ วันที่ ๒๔ มี.ค.-๑ เมษายน ๕๙ A.T.C. สามัญ วันที่ ๓ -๑๐ พ.ค. ๕๙) ] [ประกาศรายละเอียดองค์ประกอบของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ] [ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ]

"นับถอยหลังสู่วันสอบ O-net"
#คุณมีเวลาเหลืออีก#

รายการคืนความสุขให้คนในชาติคู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]
[นโยบาย] [คู่มือ] [การดำเนินงานระดับสถานศึกษา] [การดำเนินงานระดับเขตพื้นที่] [ประเมินผลระดับสถานศึกษา] [ประเมินผลระดับเขตพื้นที่]
[ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน] [ปฏิทินการปฏิบัติงาน]
ข่าวสารการศึกษา E-news สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน E-network สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 [ดูทั้งหมด]

หนังสือ ประกาศ / หลักเกณฑ์ จากกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 [ส่งไฟล์]


ประกาศประกวดราคา-สอบราคา [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]ข่าวจาก สพฐ. [ดูทั้งหมด]ประกาศรับสมัครงาน [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]ดาวน์โหลดแบบฟอร์มราชการ [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ [ดูทั้งหมด] [ส่งไฟล์]ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ครูไทย [ดูทั้งหมด]