การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

กลุ่ม line สพป.ฉช. เขต 2


    กลุ่มไลน์ สพป.ฉช.2 ตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลุ่มสำหรับสนทนาประสานงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ของบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

    QR Code สำหรับสแกนเข้ากลุ่ม line

    ชื่อกลุ่มไลน์