เลขาธิการ สพฐ.


นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เลขาธิการ กพฐ.)

ผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2


ดร.ดุจดาว โตบางป่า
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
Poo_0808@hotmail.com
โทร. 092-4952824

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์บุคลากร

ปฏิทินปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

1.กลุ่มอำนวยการ Download

2.กลุ่มนโยบายและแผน Download

3.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Download

4.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ Download

5.กลุ่มบริหารงานบุคคล Download

6.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา Download

7.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Download

8.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Download

9.หน่วยตรวจสอบภายใน Download

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 15 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ :
เริ่มนับวันที่ 13 ธ.ค. 2555
Last Update : 14-Aug-2021 10:23

Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
7
Last Month
31
This Year
219
Last Year
372

Q&A