เลขาธิการ สพฐ.


นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เลขาธิการ กพฐ.)

ผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2


นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
thaveesit.manjit@gmail.com
โทร. 082-2838981

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์บุคลากร

ปฏิทินปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

1.กลุ่มอำนวยการ Download

2.กลุ่มนโยบายและแผน Download

3.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Download

4.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ Download

5.กลุ่มบริหารงานบุคคล Download

6.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา Download

7.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Download

8.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Download

9.หน่วยตรวจสอบภายใน Download

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 7 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ :
เริ่มนับวันที่ 13 ธ.ค. 2555
Last Update : 13-Aug-2021 22:57

Statistics
Today
1
Yesterday
1
This Month
20
Last Month
31
This Year
263
Last Year
17,684