ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

เลือกคำถวายพระพร:
ชื่อ - นามสกุล: