สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
Chachoengsao Pimary EducationalService Area Office 2

กลุ่มอำนวยการ

น.ส.มาเลียม จิตตมงคล
ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
โทร. 08-1816-2355
“ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ”

ข่าวประกาศกลุ่มอำนวยการ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานสำนักงานภายในกลุ่ม อำนวยการ


นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 09-8394-8199


นางสาวอนรรฆรียา หนุนชู
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 08-6103-5147


นางสาวศศิภรณ์ อิ่นภา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 08-2622-8191


นางสาวรัชนีกร สุขร่องช้าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 08-1706-7124


นายมนูญ ศรีนวลสกุลนี
พนักงานธุรการ ส3
โทร. 08-9097-6276


นายไพสันต์ กิมสือ
พนักงานธุรการ ส3
โทร. 08-7055-0596


นายนพณัฐ บุญแก้ว
พนักงานธุรการ ส4
โทร. 08-4346-9324


นายสุวิจักขณ์ โสมเมา
ช่างไม้ ช3
โทร. 09-3465-0945


นายสมทรง แสงสว่าง
ช่างไฟฟ้า ช2
โทร. 08-9931-6647


นางกัลยธร กระแสร์เสียง
พนักงานพิมพ์ดีด
โทร. 08-0127-9488


นางทุเรียน เข็มศิริ
พนักงานทำความสะอาด
โทร. 06-1809-3194


นายประยุทธ รอดภัย
พนักงานขับรถ
โทร. 06-5592-4626


นายวิชัย วงศ์จรัสมณี
ยามรักษาความปลอดภัย
โทร. 08-7070-8123


นายเล็ก สืบวัฒนศิลป
ยามรักษาความปลอดภัย
โทร. 06-4350-8091
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

Untitled Document
ผู้ชมออนไลน์จำนวน 4 คน   ท่านเข้ามาเป็นคนที่ :   เริ่มนับวันที่ 13 ธ.ค. 2555  อัพเดทล่าสุด : 08-Jun-2022 11:35

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
“Chulatutor” a number one tutorial school for international programs

           

              

        
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

โทร : 0-3855-4062 , 0-3855-1456 ต่อ 11 FAX: 0-3855-4062
E-mail : Chachoengsao2@ccs2.go.th
พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร