กลุ่มอำนวยการ

น.ส.มาเลียม จิตตมงคล
ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
โทร. 081-8162355
“ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ”

ข่าวประกาศกลุ่มอำนวยการ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานสำนักงานภายในกลุ่ม อำนวยการ


นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 098-3948199


นางสาวอนรรฆรียา หนุนชู
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 086-1035147


นางสาวศศิภรณ์ อิ่นภา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 082-6228191


นางสาวรัชนีกร สุขร่องช้าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 081-7067124


นายณัฐวัตร ใยสุ่น
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
โทร. 061-7975999


นายมนูญ ศรีนวลสกุลนี
พนักงานธุรการ ส3
โทร. 089-0976276


นายไพสันต์ กิมสือ
พนักงานธุรการ ส3
โทร. 087-0550596


นายนพณัฐ บุญแก้ว
พนักงานธุรการ ส4
โทร. 084-346-9324


นายสุวิจักขณ์ โสมเมา
ช่างไม้ ช3
โทร. 0934650945


นายสมทรง แสงสว่าง
ช่างไฟฟ้า ช2
โทร. 089-931-6647


นางกัลยธร กระแสร์เสียง
พนักงานพิมพ์ดีด
โทร. 080-1279488


นางทุเรียน เข็มศิริ
พนักงานทำความสะอาด
โทร. 061-809-3194


นายประยุทธ รอดภัย
พนักงานขับรถ
โทร. 065-5924626


นายวิชัย วงศ์จรัสมณี
ยามรักษาความปลอดภัย
โทร. 087-0708123


นายเล็ก สืบวัฒนศิลป
ยามรักษาความปลอดภัย
โทร. 064-3508091

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

Untitled Document
ccs2 web static webstatic web counter

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
“Chulatutor” a number one tutorial school for international programs

           

              

           
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

โทร : 0-3855-1456 ต่อ 11 , 0-3855-4062 FAX: 0-3855-4062
E-mail : Chachoengsao2@ccs2.go.th
พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร