กลุ่ม นโยบายและแผน

นางภัทรวดี เดชเฟื่อง
ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
โทร. 061-5491429
“ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ”

ข่าวประกาศกลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากรที่ปฏิบัติงานสำนักงานภายในกลุ่ม นโยบายและแผน


นางนบชุลี เสาวนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร. 081-5820567


นายคัมภีร์ ไกรล้อมบุญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร. 089-1923135


นางสาวคณิศร์ธรา จิรัชยากาญจน์กุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร. 066-1415987


นางสาวกีระติชาภรณ์ สุพัฒนอารีกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร. 082-3257636


นายคณิศร์ คำบุรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 098-6710814
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

Untitled Document
ccs2 web static webstatic web counter

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
“Chulatutor” a number one tutorial school for international programs

           

              

           
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

โทร : 0-3855-1456 ต่อ 11 , 0-3855-4062 FAX: 0-3855-4062
E-mail : Chachoengsao2@ccs2.go.th
พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร