สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
Chachoengsao Pimary EducationalService Area Office 2

บุคลากร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
e-mail: Nitisart93@gmail.com
Tel. 038554062 ต่อ 19นายพงศ์สันต์ โตเจริญ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
e-mail: phongsan2506@gmail.com
โทร. 092-4952824


ว่าที่ร.ท.ศุภวัชร ชำนาญนาค
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
e-mail: wudth1973@hotmail.com
โทร. 081-0740025


นายมหันต์ เวทไธสง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
e-mail: mahank5278@gmail.com
โทร. 089-6555451

น.ส.มาเลียม จิตตมงคล
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 08-1816-2355

“ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ”
   เว็บไซต์กลุ่ม

นางณิชาภา วิบูลย์
ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
โทร. 09-2749-7953
e-mail: piak.555@hotmail.com
“บริการฉับไว แก้ไขปัญหา พัฒนาแนวคิด สุจริต โปร่งใส”
   เว็บไซต์กลุ่ม

นายมาโนช โคมเดือน
ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร. 08-6138-9566
e-mail: manoch137@gmail.com
“นิเทศอย่างกัลยาณมิตร ตามแนวทางอย่างสร้างสรรค์”
   เว็บไซต์กลุ่ม

น.ส.บงกช สงกรานต์
ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. 08-9814-9895
e-mail: jumjim_2508@hotmail.com
“ถูกต้อง ฉับไว พร้อมให้บริการ”
   เว็บไซต์กลุ่ม

นางภัทรวดี เดชเฟื่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
โทร. 06-1549-1429
“ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ”
   เว็บไซต์กลุ่ม

นางจินตนา กฐินทอง
ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 08-9688-1609
e-mail: ju_ch2@hotmail.com
“Speed = รวดเร็ว/Skill = มีทักษะ”
   เว็บไซต์กลุ่ม

นางคุณัญญา ใสสุก
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
โทร. 09-4479-8137
e-mail: kunanyasaisuk11@gmail.com
“บริการ งาน ฉับไว ด้วยเครือข่าย ICT”
   เว็บไซต์กลุ่ม

นางชิดชญา ฆังคะรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร. 08-1996-8195
e-mail: tanatpron@hotmail.com
“ดูแลดุจญาติมิตร ใส่ใจทุกชีวิต ทุกตำแหน่ง”
   เว็บไซต์กลุ่ม

น.ส.กนกกานต์ สิรกนก
นิติกรชำานาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
โทร. 08-1818-5640
e-mail: blue-ink@hotmail.co.th
“ยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดินและความถูกต้องเป็นธรรม มีจิตสาธารณะ”
   เว็บไซต์กลุ่ม

นางวรัชญา รักยศ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร. 09-2318-3683
e-mail: waratchaya8385@gmail.com
“ให้ความเชื่อมั่นและช่วยเหลือ”
   เว็บไซต์กลุ่ม
Untitled Document
ผู้ชมออนไลน์จำนวน 7 คน   ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 1,813,992  เริ่มนับวันที่ 13 ธ.ค. 2555  อัพเดทล่าสุด : 08-Jun-2022 11:35

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
“Chulatutor” a number one tutorial school for international programs

           

              

        
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

โทร : 0-3855-4062 , 0-3855-1456 ต่อ 11 FAX: 0-3855-4062
E-mail : Chachoengsao2@ccs2.go.th
พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร