กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

น.ส.บงกช สงกรานต์
ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. 089-8149895
““ถูกต้อง ฉับไว พร้อมให้บริการ””

ข่าวประกาศกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บุคลากรที่ปฏิบัติงานสำนักงานภายในกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์


น.ส.วารุณี ลิ้มสุขศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทร. 081-6830346


น.ส.กาญจนา รุณเกตุ
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส
โทร. 085-0861545


นางภัททิรา ทรัพย์เย็น
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร. 086-8817560


นางสาววณิฐา สาระ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. 090-9760547


น.ส.วัชราวลี กาศสกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. 093-9367221


น.ส.กนกวรรณ รอดเสน
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร. 064-0497474


น.ส.อารยา นันทวิชิต
พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 091-2127352


น.ส.จารุณี รักษาทรัพย์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร. 089-4004629
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริกหารงานการเงินและสินทรัพย์

Untitled Document
ccs2 web static webstatic web counter

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
“Chulatutor” a number one tutorial school for international programs

           

              

           
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

โทร : 0-3855-4062 , 0-3855-1456 ต่อ 11 FAX: 0-3855-4062
E-mail : Chachoengsao2@ccs2.go.th
พัฒนาเว็บไซต์โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร