ข่าวด่วน

   ข่าวสารการศึกษา E-news สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การปฏิบัติตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
Untitled Document
ระบบปฏิบัติการออนไลน์ ฐานข้อมูลกลาง TECS
Untitled Document
ระบบปฏิบัติการออนไลน์ของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
หนังสือ คู่มือ อิเล็กทรอนิกส์/book, manual, electronic


หนังสือ จากกลุ่ม/หน่วยในสังกัด สพป.ฉช 2